Inici

Museització i gestió turística

Museitzacio_espais_valor_arquitectonic_artistic 5Talents duu la gestió integral d’aquells espais de l’Església que tenen valor arquitectònic o artístic.    La finalitat d’aquest àmbit d’actuació és donar a conèixer el patrimoni religiós, apropar-lo als   ciutadans i turistes, aconseguint 3 objectius:

   - Ingressos que permetin el manteniment adequat del patrimoni.

   - Ingressos addicionals per a altres usos de l’Església.

   - Evangelització o, si més no, divulgació del missatge cristià, en la mesura del possible.

 L’equip de gestió d’espais turístics de 5Talents, format per Carles Fontanals, Sònia Acosta i Mònica Santín, creiem que és possible divulgar el patrimoni de l’Església de manera professional i competitiva en el sector turístic, i alhora oferir una vivència espiritual als visitants. Ho anomenem “explotació turístico-evangelitzadora”. Ambdues finalitats són complementàries, donat que l’art religiós difícilment es pot comprendre sense la seva vessant transcendent.