Montse Roset

Montse RosetCurriculum VitaeRecomanacionsCol·laboradorsForma jurídicaEl nostre intercessorEl nom 5 Talents

5Talents és una iniciativa de Montse Roset Armengol.

La Montse és Llicenciada per ESADE i té àmplia experiència en el món de la gestió empresarial. Ella es posa al servei de l’Església oferint-li les seves capacitats de gestió.

Contactar: montseroset@5talents.cat

Entrevista_MontseRoset

Carta de Montse Roset

Havent detectat una necessitat urgent a l’Església, com és la de donar sortida a un elevat volum de construccions, amb o sense valor arquitectònic, em poso al servei dels bisbats i de les congregacions religioses.

Crec que és necessari trobar usos viables econòmicament alhora que evangelitzadors, per tal de respondre a la crida del Senyor de fer fructificar els talents que ens han estat donats. En algun cas, l’Església s’ha vist obligada a renunciar a l’aspecte pastoral per poder sostenir econòmicament alguna construcció. És una llàstima, i 5Talents neix amb l’objectiu de vincular les dues vessants, pastoral i econòmica, per a fer projectes viables.

Amb coordinació amb el carisma institucional de cadascuna de les congregacions que em facin confiança, em poso a les vostres ordres, amb la humil voluntat de ser uns braços executius que duguin a terme les tasques de gestió i alliberar, així, als consagrats i consagrades permetent-los dedicar-se a la seva autèntica vocació religiosa.

Estic al vostre servei, congregacions, ordes religiosos i diòcesis. Em poso a la vostra disposició per a fer rendir els nostres talents respectius, al servei del Senyor.

 

 

 

 

Montse Roset és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per Esade l’any 1997.

Ha ocupat càrrecs de direcció en empreses del sector de la medicina natural i de l’ensenyament reglat.

La seva anterior empresa, IFPS Roger de Llúria és un bon exemple de la trajectòria i la voluntat d’aquesta emprenedora dona.  IFPS Roger de Llúria era, l’any 2003, una escola de Formació Professional amb una trentena d’alumnes i en suspensió de pagaments. Montse Roset i 4 socis més van adquirir-la i van incorporar-hi les innovacions necessàries per convertir-la en una exitosa escola, que el curs 2012-13 ha tingut més de 600 alumnes, gairebé 60 professors, i obté beneficis des de fa 5 anys.

Montse Roset va deixar l’escola l’any 2013 per poder dedicar-se plenament a 5Talents i posar la seva experiència i capacitats al servei de l’Església.

Curriculum Vitae Montse Roset (LinkedIn)

Entrevista del Bisbat de Lleida a la promotora de 5Talents, Montse Roset

Entrevista del Bisbat de Lleida a la promotora de 5Talents, Montse Roset

 

 

 

 

(…) Tienes dotes para la dirección, tienes visión de negocio, tienes una habilidad especial para detectar oportunidades, así como para solucionar problemas que aparentemente no tienen solución. Todo eso, junto con tu gran capacidad de trabajo, tus habilidades humanas, tus dotes comerciales, así como tu tenacidad y creatividad, hace de ti un trabajador y emprendedor excepcional.

No tengo ninguna duda de que sea lo que sea a lo que te dediques tendrás éxito.Tienes los ingredientes necesarios para conseguir levantar lo que te propongas. 

Trabajar contigo me ha dado siempre confianza. Tu participación como socia de Roger de Llúria ha sido imprescindible para el funcionamiento de la empresa. 

Olga Cuevas
Directora IFPS Roger de Llúria.

Carta_recomanacio_Olga_Cuevas

Per llegir el contingut sencer de la carta, clickeu la imatge.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Montse té una elevada capacitat d’anàlisi davant de possibles novetats a introduir en l’estratègia actual de l’empresa, així com rapidesa i eficiència de resposta davant dels problemes.

Rafel Valero
Director Comercial Ofidirecta S.A.

Per llegir el contingut sencer de la carta, clickeu la imatge.

 

 

 

 

 

 

Montse Roset tiene una gran capacidad para anticipar problemas y proponer diversas alternativas y soluciones.

Sr Edgar Fuentes
Grupo Mercadé

Clickeu la imatge per llegir la carta de recomanació sencera.

 

 

 

 

 

 

És una persona amb molta iniciativa i empenta. La seva ajuda ha estat molt útil i el seu rendiment ha sigut màxim.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Clickeu la imatge per llegir la carta de recomanació completa.

Per dur a terme correctament els objectius de 5Talents serà necessària la col·laboració d’altres organitzacions. Un cop avaluades les necessitats que la congregació, orde o diòcesi tinguin i amb el grau d’implicació que ells desitgin, seleccionarem i contractarem nous col·laboradors, ajustats a les necessitats que tinguem. Per aquell espai al qual vol la congregació o diòcesi donar una nova empenta o un nou ús, el projecte de viabilitat comptarà amb les entitats adequades.

En aquest sentit, 5Talents té un conveni de col·laboració amb Aralbo, una empresa de multiserveis amb vocació cristiana i experiència en els serveis a entitats des de fa 15 anys. Per altra banda, també trobem una gran complementarietat entre 5Talents i el despatx d’arquitectura T113. Estem tot just iniciant les converses per a poder oferir a les congregacions i bisbats un servei integrat i aliniat amb el seu carisma.

Ignasi Miranda és el col·laborador més estret i incondicional d’aquesta iniciativa. L’Ignasi és periodista cristià i treballa des de fa més de 20 anys al servei de l’Església. És l’escriptor dels llibres “Pregàries de tu a tu” per als Cicles A / B / C, que continuen essent un èxit de vendes, després de 5 anys des de la seva primera publicació. Recentement la trilogia ha estat traduïda al castellà.

Clickeu aquí per consultar l’equip de col·laboradors de 5Talents.

 

Aquest projecte es pot dur a terme gràcies a les donacions del Sr Àngel Roset Vidiella. Ell és doctor enginyer industrial i la seva vinculació a l’Església ha estat sempre molt estreta. Col·labora des de fa anys amb Càritas i altres projectes socials de l’Església.

Tota la família de la Montse creu fermament en el projecte, tant per la necessitat del servei que ofereix 5Talents, com per la confiança que tenen en que la Montse durà a terme les tasques i projectes que les Congregacions, Ordes religiosos o els Bisbats aconseguint els objectius fixats pel client.

La forma jurídica de 5Talents és la d’Associació. 

 

 

 

Aquests diagrames de Venn il·lustren molt bé el que vivim els membres de 5Talents: Estimem l’Església, el món necessita una gestió eficient dels recursos, nosaltres som bons gestors d’empresa i duem a terme els projectes de manera viable econòmicament.  

La_feina_ideal_MontseRoset_gestio_espais_buits_esglesia

 

5Talents s’encomana a Antoni Gaudí. Tenim experiències de la seva acció intercessora a les nostres vides, i li encomanem també al genial arquitecte el nostre projecte.

Antoni Gaudí, com a arquitecte i promotor, sense saber-ho, de la nova evangelització, és el patró a qui li confiem la nostra trajectòria emprenedora. Igual que ell, nosaltres posem les nostres habilitats al servei del Senyor, per glorificar-lo i donar-lo a conèixer a aquells que no el coneixen.

El Sant Pare Benet XVI, va dedicar paraules intenses que no ens deixen indiferents. Confiem que ben aviat podrem parlar d’Antoni Gaudí com Beat Antoni Gaudí.

 

 

 

 

 

Pregària per a la devoció privada

 

Déu, Pare nostre,

que vàreu infondre en el vostre servent Antoni Gaudí, arquitecte,

un gran amor a la vostra Creació i un fervorós amor

per reproduir artísticament els misteris de la infància i de la passió del vostre Fill,

feu que, per la gràcia de l’Esperit Sant,

sàpiga jo també entregar-me a un treball ben fet,

i digneu-vos a glorificar el vostre servent Antoni,

concedint-me per la seva intercessió, el favor que us demano (…)

Per Crist, Senyor nostre.

Amén

 

Pregària per la devoció privada en castellà

Més informació sobre la beatificació d’Antoni Gaudí.

La Paràbola dels 5 Talents

(Mt 25, 14-30)

Un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va confiar els seus béns. A un li donà cinc talents; a l’altre, dos, i a l’altre, un —a cada un segons la seva capacitat—, i després se’n va anar.
Immediatament, el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc més. Igualment, el qui n’havia rebut dos en va guanyar dos més. Però el qui n’havia rebut un se’n va anar a fer un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo.
Al cap de molt de temps arriba l’amo d’aquells servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc més, tot dient:
-Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n’he guanyat cinc més.
L’amo li va dir:
-Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu Senyor.
Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué: -Senyor, em vas confiar dos talents; mira: n’he guanyat dos més.
L’amo li va dir:
-Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t’encomanaré molt més. Entra al goig del teu Senyor.
Es presentà encara el qui havia rebut un talent i digué:
-Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat. Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu.
Però l’amo li va respondre:
-Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos. Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més, i en tindrà a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda. I a aquest servent inútil llanceu-lo fora, a la tenebra; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents.

La iniciativa 5Talents

5 Talents vol fer rendir els seus propis talents i alhora ajudar a aquelles entitats que li facin confiança a fer rendir els seus.

La intenció és clara: aconseguir dur a terme projectes amb un contingut pastoral real i concret, i que siguin alhora econòmicament viables. Pastoralment rendible, econòmicament viable, és a dir, projectes que siguin sostenibles, que no necessàriament depenguin de donatius o subvencions sinó que ofereixin serveis a la societat dintre del mercat i amb una certa voluntat competitiva.

El contingut dels projectes s’elaborarà completament sota la voluntat de l’entitat propietària de la infraestructura en qüestió i òbviament, serà completament vinculat a la nostra fe i els nostres valors.

Creiem que no hem de caure en un excés d’humilitat com potser va tenir el servent que va percebre 1Talent. Algú podria defensar-lo dient que ell no es va veure capaç d’assumir una mica de risc, i que va ser guiat per una sana prudència, per no posar en compromís el talent que el senyor li havia donat. És clar que no podem ser temeraris i llençar-nos a aventures excessivament arriscades. Hem de tenir sentit comú i estudiar i planificar amb seny els nostres projectes. Hem d’assumir amb fermesa la crida que ens fa nostre Senyor a posar els nostres talents al servei de la societat i unint esforços amb altres persones que tinguin els mateixos valors i inquietuds, puguin complementar les nostres mancances per poder tirar endavant iniciatives evangelitzadores alhora que sostenibles.

Algunes diòcesis i congregacions s’han vist obligades a llogar o vendre els seus actius a projectes desvinculats de l’Església o, fins i tot, sota dubtosos valors. 5 Talents es posa al vostre servei, diòcesis, arxidiòcesis, ordes religiosos, congregacions, per a evitar l’amenaça que tenim d’haver de llogar o vendre les nostres cases, convents, monestirs, santuaris, pisos, locals, a qui ens ho pagui a millor preu.

Amb l’ajuda del Senyor, farem fructificar els talents que ens ha donat, i li podrem retornar amb molta alegria els beneficis que Ell n’espera.

YouTube Preview Image